ChristenUnie Reimerswaal zoekt kandidaat raadsleden

ADV 1 kandidaat-raadslid.jpgdinsdag 09 november 2021 09:33

Samen Recht Doen, daar staat ChristenUnie voor. We willen samen het goede zoeken voor Reimerwaal!

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij goed samenwerkt met en luistert naar haar inwoners. Samen, liever geen bindend coalitieakkoord gesloten tussen een beperkt aantal partijen maar een raadsbreed akkoord zodat iedereen meedoet.

Recht - wij zijn er voor alle inwoners, niet alleen voor onze eigen achterban. Recht, omdat we willen strijden voor rechtvaardigheid, ongeacht klasse, afkomst en politieke kleur.

Doen - wij gaan ervoor. In actie komen als dat nodig is, naast woorden ook daden. Dat hebben we de  afgelopen jaren, samen met betrokken inwoners, ook echt kunnen doen, met soms heel bijzondere resultaten.

De ChristenUnie is overtuigd van de waarde van dorpen / gemeenschappen waarin mensen samen tot bloei komen. Om die bloei te realiseren, moet de overheid vertrouwen geven.  Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak blokkeren kille targets, doelen en regels de menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks oog voor die ene. Te vaak is er wantrouwen waar vertrouwen nodig is.  De toeslagenaffaire toont zo’n  falend systeem aan.

Dit moet radicaal anders. ChristenUnie wil toe naar een ontspannen samenleving voor zoveel mogelijk mensen. Het is tijd om recht te doen.

De ChristenUnie wil recht doen aan een ieder die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan de waardevolle lokale economie.  

Rechtvaardige regels zijn nodig. Maar ook de ruimte om daarvan af te kunnen wijken om iemand weer overeind te helpen. Ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor de samenleving, voor Reimerswaal, waar we Samen Recht Doen

Spreekt bovenstaande visie je aan, neem dan contact met ons op!

Het lijkt nog ver weg, maar op 16 maart 2022 gaan we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

Het is belangrijk daarvoor een goede, uitgebreide kandidatenlijst te kunnen presenteren waarvoor we ook uw steun nodig hebben. ChristenUnie Reimerswaal is op zoek naar die mensen die onze partij daarbij willen vertegenwoordigen/ondersteunen.

De ChristenUnie vindt het van belang dat de overheid dienstbaar is aan mensen en kwetsbaren beschermt. Ze wil de lokale Reimerswaalse samenleving laten bloeien door, herstel van sociale samenhang en gemeenschapszin, barmhartigheid en medeleven.

ChristenUnie is voor een duurzame omgang met de schepping. Het nationale klimaatakkoord moet ook op het lokale niveau handen en voeten krijgen.

ChristenUnie is nuchter, beide beentjes op de grond maar met christelijke bevlogenheid. Ze wil toe naar een ‘ontspannen samenleving’ voor zoveel mogelijk mensen, een samenleving die betrokken is op elkaar. De zondag is daarbij wat ons betreft een rustdag en dus geen reguliere werkdag.

De ChristenUnie wil in Reimerswaal een partij zijn voor iedereen. Een partij die wil luisteren en een eigen christelijk geluid wil laten horen in onze Zeeuwse samenleving. De gemeenteraad telt 19 zetels en wij hebben als ChristenUnie nu 3 zetels. We zijn, sinds 2018, de 3e partij in Reimerswaal en we zijn dankbaar voor uw steun daarvoor.

Specifiek voor Reimerswaal zullen we de komende maanden ons bezig houden met het luisteren naar onze omgeving en ons verkiezingsprogramma afstemmen op de behoeften in Reimerswaal. Wij denken in het verkiezingsprogramma aandacht te gaan besteden aan:

 • Betrouwbare overheid
 • Een veilig Reimerswaal
 • Verkeer en vervoer
 • Werken aan een gezonde economie
 • Gezin, jeugd en onderwijs
 • Verbindende cultuur en sport
 • Sociaal Domein
 • Werk en Inkomen
 • Zorg
 • Wonen en ruimte
 • Energie, klimaat en milieu
 • Financiën

Wil je meer over het raadslidmaatschap weten kijk dan eens op www.raadsleden.nl/het-raadslid

In een gemeenteraad komen alle aspecten van onze best ingewikkelde maatschappij aan de orde en wij zijn op zoek naar mensen die:

 • De ChristenUnie een warm hart toedragen en hiervoor openlijk uitkomen
 • Politieke ambities hebben (zich willen inzetten voor de Reimerswaalse samenleving)
 • De ChristenUnie willen dienen met hun specifieke kwaliteiten

Als je de ChristenUnie Reimerswaal wel ziet zitten maar je niet precies weet hoe of wat jouw rol zou kunnen zijn, neem dan contact op via het e-mailadres: christenunie.reimerswaal@gmail.com

 

Labels

« Terug