Bestuur

voorzitter: Johan Padmos
secretaris: Dick van Dijk
penningmeester: Huib Bouwman
lid: Peter de Water
lid: vacature