Verslag vergadering opinie- en besluitraad 19 december 2023

IMG_1949donderdag 21 december 2023 10:38

Hierbij een kort verslag van de opinie- en besluitraad 19 december 2023.

Voor geïnteresseerden is de agenda van deze vergadering hier te raadplegen: https://reimerswaal.raadsinformatie.nl/vergadering/1068516

Ook dit politieke jaar is weer voorbij gevlogen en het lijkt wel of de raadsagenda een magneet is die  onderwerpen aantrekt . Maar liefst 35 agendapunten voor deze opinie- en besluitraad, de laatste raadsvergadering van dit jaar.

Navolgend wil ik u meenemen in een niet te lang verhaal over deze vergadering en zet ik een aantal zaken in de schijnwerper.

Gelukkig was het (bijna alle) raadsleden mogelijk om ’s middags om 16:00 uur aanwezig te zijn en om te beginnen  met de vergadering. Vervolgens om 18:00 uur hapje ‘stamppot met gehaktbal‘ eten in de kantine van het gemeentehuis. Leuk om te zien de gezelligheid en hoeveel ‘makke schapen er in een hok kunnen‘ en om 19:00 uur verder met deze zeer goed gevulde of beter gezegd, overlopende agenda.

Deze avond waren er 7 insprekers over 3 verschillende onderwerpen, Yerseke over Zanddijk groenstrook, Grintweg woningbouw en Werfkampen Rilland woningbouw, die als eerste aan het woord kwamen. Bedoeling was per inspreker maximaal 4 minuten spreektijd maar dat lukte niet altijd….
Zeer betrokken inwoners die hun zegje wilden doen, de raad proberen ervan te overtuigen dat sommige zaken écht anders moeten en dit volgens hen ook echt kan ……mits er niet alleen wordt geluisterd maar ook echt gehoord wordt!

De agenda kende een zeer gemengd menu:

 • Rondvraag
 • Ontwerpbestemmingsplannen
 • Investeringskredieten
 • Slotwijzigingen
 • Geurverordening
 • PGB tarieven
 • Technische begrotingswijzigingen
 • Afvalstoffenverordening
 • Aandeelhoudersstrategie
 • Dorpshuis Kruiningen
 • Ontwikkelingsperspectief Krabbendijke
 • Renovatie MFC Tehaere
 • Voorbereidingskrediet Julianahaven
 • Projectplan strategische visie Koers 2024
 • Legesverordening
 • Moties ( 2 stuks )

Door de ambtenaren en de griffie wordt heel veel werk verzet om al deze verschillende onderwerpen op een heldere manier aan te bieden aan de raadsleden / fracties. Sinds een half jaar word je als raadslid bij (bijna) ieder onderwerp geholpen door een z.g. ‘oplegnotitie‘. Dit kun je zien als een zeer beknopte, kernachtige samenvatting van een onderwerp/thema. Alvorens je door de gedetailleerde inhoud van de stukken gaat helpt de oplegnotitie met deze quickscan. Zeer nuttig en behulpzaam, zeker als er zoveel agendapunten om aandacht vragen.

Een aantal zaken die mij opvielen die uitgebreid werden besproken:

 • PMD zakken die niet waren meegenomen / afgekeurd en met stikker erop retour afzender maar ….welke ?
 • Vergunning voor carbid schieten op de oudejaarsdag
 • Vuurwerkvrije zones rondom kerken / verzorgingshuizen
 • Aandelen dividend Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH)
 • PFAS en de bodemkwaliteitskaart
 • Sporthal Kruiningen onderzoek wel/niet uitbreiden met dorpshuisactiviteiten
 • Verkeersveiligheid uitbreiding Werfkampen Rilland – nieuwe rondweg?
  Hoe moet het nu met al het bouwverkeer dat straks aan- en afrijdt om 59 nieuwe woningen te bouwen. Te gevaarlijk / onmogelijk door bestaande straten. Optie voor een tijdelijke bouwroute maar dat geeft ook overlast. Niet beter een andere, definitieve rondweg?
 • Ontwikkelingsperspectief Krabbendijke
  Al enige jaren een langlopend dossier met nog steeds geen duidelijkheid over wel/niet vertrek Jumbo uit centrum.  Het kostenplaatje ligt nu al rond de € 12 miljoen voor ‘plan 2B’.
  Wat moeten de verenigingen, straks nog bijdragen in de kosten (verdeelsleutel…)?
  Het ChristenUnie plan uit 2021(!) wat waarschijnlijk geld oplevert in plaats van dat het (veel) geld kost, wordt nog steeds niet op waarde geschat door de andere partijen.
  https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n4205/news/view/1324156/331163/christenunie-toont-eigen-ontwikkelperspectief-krabbendijke.html
  https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n4205/news/view/1344113/331163/b-w-probeert-uitstekend-christenunie-alternatief-van-zich-af-te-schrijven.html
  De wethouder gaat het ‘plan 2B’ opnieuw doorrekenen en komt met nieuwe informatie. Bij stemming bleek enkel de ChristenUnie fractie tegen dit plan 2B te hebben gestemd.

Zoals te doen gebruikelijk wordt de laatste raadsvergadering van het jaar afgesloten door een raadslid die ‘trug kiekt ‘op het afgelopen jaar. Deze keer was de eer aan mevrouw Mascha Boone die op een ludieke manier, met gebruikmaking van ons alfabet, op een korte, krachtige en heel leuke manier terug keek op 26 momenten van onze raad. Complimenten hiervoor!

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toegewenst !

Labels

« Terug