Verslag vergadering opinie- en besluitraad 27 februari 2024

IMG_1949donderdag 29 februari 2024 16:49

Hierbij enkele aandachtspunten vanuit de opinie- en besluitraad 27 februari 2024.

Voor geïnteresseerden is de agenda van deze vergadering hier te raadplegen: https://reimerswaal.raadsinformatie.nl/vergadering/1161193

Eindelijk was het dan zover, de nieuwe  trailerhelling Yerseke incl. de benodigde financiële middelen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
In een motie van de ChristenUnie, die in mei 2023 werd ingediend door Andries Jumelet en unaniem werd aangenomen, verzocht  de raad  aan het college om onderzoek te doen naar plaatsing van een nieuwe trailerhelling.
Deze  gaat er nu definitief komen, de hiervoor benodigde financiën van EUR 182.000 zijn door de raad goedgekeurd  en de nieuwe trailerhelling wordt onderdeel van  het project renovatie havens Yerseke.
Voor verdere informatie gebruik deze link https://streekomroepdebevelanden.nl/nieuws/nieuwsberichten/trailerhelling-yerseke-voor-de-raad-is-drie-meter-genoeg.html

Ieder woord over de SGP hondenpoep motie is eigenlijk te veel! ChristenUnie is dan ook blij dat de verantwoordelijk wethouder, namens het college duidelijkheid verschafte: deze motie kan niet wordt uitgevoerd binnen de huidige wetgeving!
Indertijd bij het indienen van de motie en nu opnieuw was er veel aandacht voor deze hondenpoep: https://www.pzc.nl/reimerswaal/reimerswaal-trekt-keutel-in-dna-testen-van-hondenpoep-gaat-niet-gebeuren~ad9d09ee/

Een app, speciaal voor arbeidsmigranten, moet werknemers uit andere landen informeren over de regels in de gemeente Reimerswaal. Via een flyer met de QR-code kunnen de migranten in meerdere talen praktische informatie vinden over hun verblijf en werk in Reimerswaal.
De verantwoordelijk wethouder gaat nog kijken of ook informatie over de wijze van afvalinzameling via deze app verspreid kan worden. https://streekomroepdebevelanden.nl/nieuws/nieuwsberichten/folder-in-eigen-taal-helpt-arbeidsmigranten-op-weg.html?t=1709138796334

Vanwege toegenomen activiteiten en bezoekers is het nodig om de dorpshuizen Apeldoorn in Oostdijk en Kaj Munk in Hansweert te verbeteren en/of uit te breiden.
Een dorpshuis heeft een belangrijke sociale functie in elke kern, hier vinden activiteiten plaats en is er ruimte voor ontmoeting. Verder biedt dit een plaats aan verenigingen of stichtingen om samen te komen.
Met deze investeringen hopen we de dorpshuizen toekomstbestendig te maken zodat ze hun sociale functie kunnen blijven vervullen. We kunnen zo eenzaamheid bestrijden en de inwoners zich verbonden laten voelen met hun eigen dorp.

Labels

« Terug